- Instalación de programas.

 

- Configuración da conta, whatsapp, telegram, correo, etc.

 

- Cambio de pantallas.

 

Máis de dez anos de experiencia na venda e reparación de equipos informáticos

Ribadeo - Lugo - Galicia

Política de privacidade